' Convertir un texto a Mayúsculas o Minúsculas.
' Crear un formulario y situar un TextBox. Escribir:

Private Sub Text1_Change()
Dim I As Integer
Text1.Text = UCase(Text1.Text)
I = Len(Text1.Text)
Text1.SelStart = I
End Sub

' Nota: Esta rutina convierte un texto a mayúsculas según escribimos.